[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

O člověku

Bible a bohoslužby ve „spravedlivé“ řeči feministické theologie?

Adam Balcar

V r. 2006 vyšla v Německu Bible ve spravedlivé řeči. Ihned vyvolala nejrůznější reakce, jak podpůrné , např. ze strany vedení několika německých zemských evangelických církví, tak kritické, např. od renomovaného profesora systematické theologie působícího v Erlangen R.Slenczky a theologů dalších z tzv. orthodoxních kruhů. Jedná se o jednu z posledních nejvýznamnějších prací z dílny feministické theologie. Všude tam, kde jsme v dosavadních tradičních překladech Bible četli Boží jméno v mužském rodě, je v této feministické Bibli převáděno do rodu jak mužského, tak ženského.

2008-04-15 02:36:49

Zápas o Ženevu: divadelní hra ke Kalvínovu výročí

Adam Balcar

Divadelní hra sepsaná k příležitosti 500. výročí narození předního ženevského reformátora a jednoho z předních duchovních zakladatelů Českobratrské církve evangelické — Jana Kalvína. Jde spíše o první náčrtek ?scénáře?, který ještě vyžaduje mnohé úpravy a doplnění, aby mohl být na scéně přehrán. Pro Polaris a Českobratrskou církev evangelickou napsal Adam Balcar.

2009-12-12 14:32:25

Babyboom a evangelium

Tomáš Pavelka

Silné ročníky sedmdesátých let rodí, porodnice jsou přeplněné. Vypadá to jako zpráva šitá přesně na míru okurkové sezóně. Přesto pro nás jedna z nejpodstatnějších, pokud chceme své době zvěstovat Evangelium, věci neslýchané — a ne se opět kulhavě pokoušet dobu dohnat.

2008-04-16 20:55:40

Tři stavy včera a dnes

Tomáš Pavelka

Morální filosof Alasdair MacIntyre vyjadřuje ve své knize Ztráta ctnosti myšlenku, že o morální filosofii doby dosti vypovídají její typické charaktery, požívající uznání. (Ztráta ctnosti, Praha 2004, OIKOYMENH) Já bych ji zde rád rozvinul tuto součást autorovy širší argumentace.

2008-04-16 20:59:26

Poslední skotský král

Tomáš Pavelka

Podle většiny recenzentů je Poslední skotský král filmem jednoho herce, strhujícího Foresta Whitakera v roli Idi Amina. Film je prý málo politický a málo historický; zůstává jen napínavým filmem, který rozehrává dobře známé schéma uhranutí mocí. Ptám se však: Je to opravdu málo? Není třeba klíčová morálně-duchovní varování opakovat stále znovu, v každé generaci? Pominulo snad kdy pokušení těch jednoduchých slov: „Toto všechno ti dám, budeš-li se mi klanět“?

2008-04-16 21:04:50

Apocalypto

Tomáš Pavelka

Jako u Umučení Krista, i nového Gibsonova zní verdikt většiny recenzí stejně: „Příliš násilné“. Tento snímek skutečně v divákovy navozuje dojem krvavých orgií. Snad kdyby se režisér řídil zásadou „méně je někdy více“, soustředilo by se více pozornosti na jeho hluboké umělecké a duchovní poselství. Ale spíše ne. Zdá se, že je pro většinu recenzentů pohodlnější soustředit se na formu, než se vypořádat s nepříjemným soudem nad kainovskou přirozeností člověka, s pravdivým obrazem světa bez Krista.

2008-04-16 21:07:52

Ztroskotání Christophera Martina

Tomáš Pavelka

Ztroskotání Christophera Martina je variací na robinsonovské téma: Moderním věděním vybavený člověk na základě rozumu obstojí sám v nehostinné přírodě. V případě našeho románu je to námořník válečné lodi, který se ocitne sám na nehostinném skalisku. Jak se ale ukáže, to, před čím musí člověk tváří v tvář chladnému vesmíru obstát, je spíše vlastní svědomí, než přírodní podmínky.

2008-04-16 21:10:13