[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

O stvoření

Richard Dawkins versus Vánoce

Robert J. Hřebíček

Poslední dobou vytáhl s velkou parádou a značným hlomozem do boje proti náboženství přední britský evoluční biolog, Richard Dawkins, autor i u nás čtených a oblíbených populárně naučných publikací Sobecký gen a Slepý hodinář. Na zadní straně knížek edice Darwinismus dnes, která vychází ve Spojeném království, naleznete Dawkinsovo doporučení, abyste tyto knížky “posílali svým známým namísto vánočních pohlednic“. Suzanne Blackmoore, Dawkinsonova následnice na doposud skoro neoraném poli memetiky, zase věnuje ve své monografii fenoménu náboženství obdivuhodně málo místa a končí výkřikem „věda je lepší než náboženství“. Zkrátka náboženství prý člověka zaslepuje a věda osvobozuje — náboženstvím se myslí povětšinou křesťanství. Podívejme se v našem krátkém eseji, nakolik je to pravda.

2008-04-15 12:09:26

Scientismus a kreacionismus

Tomáš Pavelka

Genetika a vlastně biologie obecně se nedávno otřásly v základech. Nositelem dědičné informace živých organismů není pouze DNA, jak se donedávna věřilo, ale do velké míry i RNA, která zatím ležela stranou zájmu jako nepotřebný balast v rámci genové struktury. Nastalého zmatku jistě využijí jak kreacionisté tak evolucionisté k dalším půtkám.

2008-04-15 13:00:44