[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

O Bohu

O vlastnostech Božích

Adam Balcar

Kdokoliv o Bohu mluví, přisuzuje mu určité vlastnosti. Naplatí to jen o věřících, ale týká se to řeči o Bohu obecně. I nevěřící odmítají víru v Boha vždy z nějakých důvodů. Nechtějí mluvit o Bohu právě proto, že mu předem připisují vlastnosti, pro které ho pak nemohou přijmout.

2008-04-15 01:54:57

Vtělení

Tomáš Pavelka

Vánoce jsou materiální svátky a je to tak dobře. Tolik vánoční úvaha uveřejněná v týdeníku Lounský PRESS.

2008-04-17 02:08:15