[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

O Písmu

O povaze pekla a zla na základě Iz 34,9-17

Adam Balcar

Bez jasného povědomí o pekle bychom bagatelizovali zlo jako takové, a nebo bychom jen nesměle a nejistě hledali odpověď na otázku po jeho původu. Bůh je všemohoucí, a tedy mocnější nežli peklo, ale to neznamená, že jednou zlo a jeho moc nemoci popře.

2008-10-16 22:51:49

O Písmu svatém jako vodítku k Bohu

Adam Balcar

Skutečné poznání Boha nám dává Bůh výhradně ve svém Slovu. Kalvín tedy ztotožňuje slovo Boží a Písmo svaté, ale ukazuje pak, jakým způsobem se nám dává slovo Boží v podobě Písma. Největší práci si Kalvín dá s přesvědčováním čtenáře o tom, že Písmo má samo o sobě větší váhu, než většina lidí vůbec vnímá a v kterékoliv době vnímala, z čehož také vyplývá, že by se Písmo mělo těšit větší autoritě, než jak tomu v praxi je. Klidně přichází se smělou tezí: ?Bůh dal v každém čase svému Slovu nepochybnou důvěryhodnost, která přesahuje veškeré lidské myšlení.? Dovolí si to tvrdit proto, protože nečiní přesvědčivost Písma závislou na myšlení a chápání kteréhokoliv člověka vůbec.

2009-12-11 13:11:11

Písmo svaté jako vodítko k Bohu

Adam Balcar

“…slovo Boží se nestává slovem Božím teprve díky Duchu sv., ale to neznamená, že to není Duch sv., kdo dělá ze slova Božího slovo živé pro nás, které přímo působí naši víru a dává nejhlubší vůli poslouchat. ?Pán vzájemně propojil jistotu svého slova a jistotu svého Ducha, a to pevně. V srdci se sami vážeme na slovo, jestliže nás osvěcuje Duch, odkrývaje Boží tvář.? A na druhou stranu: ?Ducha přijímáme beze strachu z oklamání jedině tehdy, jestliže ho znovu poznáváme na jeho obraze, tj. na Písmu.? Proto se snažím pochopit Kalvína skrze následující definici: Písmo sv. je neměnný a stále platný obraz Ducha sv., který je věčným pohybem. Písmo nebylo provizoriem před tím, než dal Bůh lidem Ducha. Někdy se to tak podává, jako by Písmo nebo to a to v Písmu platilo do té doby, než přišlo porozumění, než přišel pokrok (např. s osvícenstvím). Pak jako by už bylo Písmo překonáno. Ale Kalvín proti tomuto postupu ostře vystupuje. Písmo nebylo nikdy předvojem. Žádný lepší duch je nikdy v dějinách nevystřídal a nevystřídá. Bůh nám nedal Písmo svého slova k tomu, abychom si učinili jen ?prchavý názor?, kterého bychom se záhy vzdali po přijetí Ducha.

2010-05-13 14:11:14

The Fall Narative

Tomáš Pavelka

Výklad Genesis 3 jako zdroje křesťanské antropologie. Práce v „domorodé“ angličtině z dob studií na University of Leeds ve Velké Británii v roce 2002--03

2008-04-15 12:51:34