[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

Theologie

Vyvstávající hnutí ? The Emerging church

Adam Balcar

Vyvstávající či vynořující se hnutí nové církve ? tak by se dalo nazvat hnutí, které se už i u nás od 90. let minulého století ohlašuje a které přichází z angloamerického světa. Tam se objevuje pod názvem The Emerging church(-es). Lze očekávat, že k nám bude více a více pronikat. O co jde?

2008-10-04 21:53:55

Význam odkazu Jana Kalvína v Českobratrské církvi evangelické

Adam Balcar

Ženevská reformovaná církev vznikla z potřeby francouzských utečenců, kteří byli ve své vlasti pronásledováni pro své evangelické (nebo jiné nekatolické) vyznání. Stejně tak se i Českobratrská církev evangelická zformovala z potomků pronásledovaných husitských a bratrských evangelíků a českobratrských exulantů. Obě církve tak ztělesňují Kalvínovo pochopení pro pronásledované. Kalvín byl blízký českým bratrům již v 16. století, svým činným porozuměním pro pronásledované.

2009-12-11 13:14:29

Die Bedeutung des Erbes Johannes Calvins in der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB)

Adam Balcar

Die Kirche der Genfer Reformation Johannes Calvins ist aus dem Bedarf der französischen Flüchtlinge entstanden, die in ihrer Heimat für ihr evangelisches Bekenntnis verfolgt wurden. Eben so wurde auch die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder durch die Nachkommen der verfolgten hussitischen und brüderlichen Protestanten und durch die böhmischen Exulanten hervorgebracht. So verkörpern diese beiden Kirchen das Verständnis Calvins für die verfolgten bekennenden Christen. Auf die böhmischen Brüder wirkte dieses schon im 16. Jhd gewinnend.

2009-12-11 13:22:49

Pfingstenpredigt zum Jubileum Calvins

Adam Balcar

Predigttext: Apg 2,1-13 (Pfingsten)

2009-12-12 14:58:10

Náboženská samoobsluha?

Robert J. Hřebíček

Od nakladatelství Kalich jsme se dočkali nového vydání proslulé knížky anglikánského biskupa Robinsona, tentokrát i s dodatkem „Diskuse pokračuje“. Svým způsobem je to dobrý počin, Robinsonova knížka patří — alespoň komerčním úspěchem a množstvím vyvolaných reakcí — jistě k tomu důležitějšímu, co v minulém století lidstvu nabídla theologie. Jestli kniha vyniká také něčím jiným než počtem prodaných výtisků, nad tím se pokusím zamyslet v následujících řádcích.

2008-04-15 12:19:12

Dvojí predestinace

Jan Kupka

Kalvín nechce ani v nejmenším rozsuzovat, kdo je povolán a kdo povolán není. Nepodává nikde žádné znaky, jak se pozná člověk Bohem vyvolený od Bohem zavrženého. O to totiž naprosto a vůbec nejde. Jde jen o to, že na základě Písma Kalvín posílá věřícím jednoznačný vzkaz: věříte v Ježíše Krista jako našeho Spasitele a Pána? Pak se nic nebojte, jste v bezpečí Boží milostivé vůle, která o vás ví ještě dříve, než jste spatřili světlo světa.

2008-10-16 23:45:54